ԱՂՈԹԱՑԱՆԿ

Ա
Աղերս Խորագիտության
Ապաշխարության Սաղմոս 
Առավոտյան աղոթք

Առողջության աղոթք
Աստծուն ապավինելու Սաղմոս 
Աստծո օգնականությանը դիմելու Սաղմոս 
Աստվածաշունչ կարդալուց առաջ աղոթք
Արդարության Սաղմոս 
Բ
Բարդ հղիության ժամանակ կարդացվող աղոթք
Բժշկության աղոթք

Գ
Գոհության աղոթք
Գրիգոր Լուսավորչի աղոթքը

Ե
Եկեղեցի մտնելուց առաջ ասվող աղոթք
Եկեղեցու եւ ժողովրդի համար աղոթք
Երեքշաբթի օրվա աղոթք
Երիտասարդի աղոթք

Երիտասարդի ամենօրյա աղոթք
Երկուշաբթի օրվա աղոթք
Զ
Զինվորի աղոթք
Ը
Ընդհանուր աղոթք
Թ
Թշնամիների համար աղոթք
Ի
Իմաստության աղոթք
Խ
Խաղաղության աղոթք
Խաչին ուղղված աղոթք
Ծ
Ծառայության աղոթք
Կ
Կիրակի օրվա աղոթք 
Հ
Հայր մեր
Հաղորդություն ստանալուց հետո ասվող աղոթք
Հավատով Խոստովանիմ

Հինգշաբթի օրվա աղոթք
Հիվանդի համար աղոթք
Հղի կնոջ աղոթքը Ս. Աստվածածնին
Հոգեգալստյան աղոթք

Հոգեւոր վարձատրության սաղմոս
Ճ
Ճանապարհի աղոթք
Ճաշից առաջ ասվող աղոթք
Ճաշից հետո ասվող աղոթք

Մ
Մայր Սուրբ
Մատյան Ողբերգության

Մեծ Պահքի աղոթք
Մեղքերի թողության աղոթք
Մեղքերի ներման աղոթք
Միածին Որդուն ուղղված աղոթք

Ն
Նարեկ
Նեղությունների ժամանակ ասվող աղոթք
Ննջեցյալների համար աղոթք

Շ
Շաբաթ օրվա աղոթք
Ու
Ուսանողի աղոթք
Ուրբաթ օրվա աղոթք
Օ
Օրհնաբանական Սաղմոս
Օրվա ավարտի աղոթք

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ