ԱՂՈԹՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՑ ԵՒ ՔՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԵ. Պահապան ամենայնի Քրիստոս,
աջ քո հովանի լիցի ի վերայ իմ,
ի տուէ եւ ի գիշերի,
ի նստիլ ի տան,
ի գնալ ի ճանապարհ,
ի ննջել եւ ի յառնել,
զի մի երբեք սասանեցայց.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

15.  Պահապա՛ն բոլորի Քրիստո՛ս,
Քո աջը թող հովանի լինի ինձ վրա
գիշեր թե ցերեկ,
թե՛ տանը նստելիս,
թե՛ ճանապարհ գնալիս,
ննջելիս և թե՛ արթնանալիս,
որպեսզի երբեք չսասանվեմ.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

15. Դուն՝ որ բոլորին պահապանն ես, Քրիստոս,
քու աջդ թող հովանի՛ ըլլայ իմ վրաս՝
գիշեր ու ցերեկ,
տան մէջ նստած ատենս,
թէ ճամբան գացած ատենս,
քնացած թէ արթնցած ատենս,
որպէսզի երբե՛ք չսասանիմ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական