ՀԱՅՐ ՄԵՐ


     Հայ՛ր մեր, 
որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն  Քո, 
եկեսցէ արքայութիւն Քո, 
եղիցին կամք Քո 
որպէս յերկինս եւ յերկրի:
   Զհաց մեր հանապազորդ 
տո՛ւր մեզ այսօր. 
եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 
որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց:
   Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 
զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 
եւ փառք յաւիտեանս. 
ամէն:
  Հայ՛ր մեր, 
որ երկնքում ես, 
սուրբ թող լինի Քո անունը, 
թող գա Քո արքայութունը, 
Քո կամքը թող լինի երկրի վրա, 
ինչպես որ երկնքում է:
Մեր հանապազօրյա հացը 
տո՛ւր մեզ այսօր. 
և թո՛ղ մեզ մեր պարտքերը, 
ինչպես որ մենք ենք թողնում 
մեր պարտապաններին:
Եվ մի՛ տանիր մեզ փորձության, 
այլ փրկի՛ր մեզ չարից, 
քանզի Քոնն է արքայությունը և
զօրությունը և փառք հավիտյանս. 
ամեն:

ՀԱՅՐ ՄԵՐ աղոթքի 
յուրաքանչյուր տողի բացատրությանը հետևեք այստեղ՝

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական