ԱՂՈԹՔ ՎԱՏ ՄԱՐԴԿԱՆՑԻՑ ԵՎ ՉԱՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԴ. Խնամող արարածոց,
պահեա նշանաւ Խաչի քո զհոգի եւ զմարմին իմ
ի պատրանաց մեղաց,
ի փորձութեանց դիւաց,
եւ ի մարդոց անիրաւաց,
եւ յամենայն վտանգից հոգւոյ եւ մարմնոյ.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

14.  Խնամո՛ղ արարածների,
պահի՛ր Քո Խաչի նշանով իմ հոգին և մարմինը
մեղքերի պատրանքներից,
դևերի փորձություններից,
անիրավ մարդկանցից
և հոգու ու մարմնի բոլոր վտանգներից.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

14. Արարածները խնամող [Տէր],
քու խաչիդ նշանովը
հեռո՛ւ պահէ հոգիս եւ մարմինս՝
մեղքի խաբկանքներէն,
դեւերու փորձութիւններէն,
անիրաւ մարդերէն
եւ հոգիի ու մարմինի ամէն տեսակի վտանգներէն.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական