ԱՂՈԹՔ ԱՍՏԾՈՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՎԵԼՈՒ

ԳՐԱԲԱՐ

Ժ. Հուր կենդանի Քրիստո՛ս,
զհուր սիրոյ քո զոր արկեր յերկիր,
բորբոքեա յանձն իմ,
զի այրեսցէ զաղտ հոգւոյ իմոյ,
եւ սրբեսցէ զխիղճ մտաց իմոց,
եւ մաքրեսցէ զմեղս մարմնոյ իմոյ,
եւ վառեսցէ զլոյս գիտութեան քո ի սրտի իմում.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

10.  Հուր կենդանի Քրիստո՛ս,
Քո սիրո հուրը, որ գցեցիր երկրի վրա,
բորբոքի՛ր իմ անձում,
որպեսզի այրի իմ հոգու աղտերը
և սրբի իմ մտքի խիղճը,
մաքրի իմ մարմնի մեղքերը
և վառի Քո գիտության լույսն իմ սրտում.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

10. Դուն՝ կենդանի կրա՛կ,Քրիստոս,
իմ սրտիս մէջ բորբոքէ՛ քու սիրոյդ կրակը,
որ այս աշխարհը ձգեցիր,
որպէսզի այրէ հոգիիս աղտերը,
սրբէ խղճմտանքս
եւ մաքրէ մարմինիս մեղքերը,
եւ սրտիս մէջ քու գիտութեանդ լոյսը վառէ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական