ԱՂՈԹՔ ԱՄԵՆ ՏԵՍԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԶ. Աստուած իմ,
որ բանաս զձեռն քո,
եւ լնուս զամենայն արարածս ողորմութեամբ քով.
քեզ յանձն առնեմ զանձն իմ.
դու հոգա եւ պատրաստեա զպէտս հոգւոյ եւ մարմնոյ իմոյ
յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

16.  Աստվա՛ծ իմ,
որ բացում ես ձեռքերդ
և լցնում բոլոր արարածներիդ Քո ողորմությամբ,
Քեզ եմ հանձնում իմ անձը,
Դո՛ւ հոգա և պատրաստիր իմ հոգու և մարմնի կարիքները
այսուհետև մինչև հավիտյանս.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

16. Աստուած իմ,
որ ձեռքդ կը բանաս
եւ բոլոր արարածներդ կը լիացնես քու ողորմութեամբդ.
ինքզինքս քեզի՛ կը յանձնեմ.
դո՛ւն հոգա եւ պատրաստէ հոգիիս եւ մարմնիս բոլոր պէտքերը,
այսօրունէ մինչեւ յաւիտեան.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական