ԱՂՈԹՔ՝ ՀԱՂՈՐԴՎԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԹ. Պարգեւիչ ողորմութեան,
պարգեւեա ինձ ուղղափառ հաւատով,
եւ բարի գործով,
եւ սուրբ մարմնոյ եւ արեան քո հաղորդութեամբ գալ առ քեզ.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

19.  Պարգևի՛չ ողորմության,
պարգևի՛ր ինձ ուղղափառ հավատքով
և բարի գործով
և Քո սուրբ Մարմնի և Արյան հաղորդությամբ գալ Քեզ մոտ.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

19. Ողորմութիւն պարքեւող [Տէր],
շնորհէ՛ ինծի՝ որ ուղղափառ հաւատքով,
բարի գործերով
ու սուրբ Մարմինդ եւ Արիւնդ ճաշակած գամ քովդ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական