ԱՂՈԹՔ ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

Ս. Հովհան Ոսկեբերան

Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս,
բա՛ց սրտիս աչքերը՝ լսելու Քո խոսքը,
հասկանալու և կամքդ կատարելու,
քանզի պանդուխտ եմ ես այս աշխարհում:
Մի՛ ծածկիր ինձնից Քո պատգամները,
այլ բա՛ց իմ աչքերը,
որ հասկանամ օրենքիդ հրաշալիքները.
հայտնի՛ր ինձ Քո իմաստության անհայտն ու ծածուկը:
Ես Քեզ եմ ապավինում, Աստված իմ,
թող Քո մտքի լույսով լուսավորվի նրա իմաստը,
որ ոչ միայն գրվածը կարդամ, այլև կատարեմ,
որպեսզի մեր կարդացած խոսքերն ու սուրբերի վարքը մեզ ի վնաս չլինեն,
այլ ի նորոգություն, լուսավորություն, սրբագործություն,
ի փրկություն հոգու և ի ժառանգություն հավիտենական կյանքի:
Զի Դու ես լուսավորում խավարի մեջ նստածներին,
և Քեզանից է ամենայն բարիք ու ամենայն կատարյալ շնորհ:
ԱՄԵՆ

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական