ՕՐՀՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔ


ՍԱՂՄՈՍ 150 (ՃԾ)


Աւրհնեցէք զԱստուած ի սրբութեան նորա, աւրհնեցէք զնա հաստատութեան ի զաւրութեան նորա։
Աւրհնեցէք զնա ի զաւրութեան նորա, գովեցէք զնա ի բազում մեծութեան նորա։
Աւրհնեցէք զնա ի ձայն
աւրհնութեան, աւրհնեցէք զնա սաղմոսիւք եւ աւրհնութեամբ։
Աւրհնեցէք զնա ցնծութեամբ, գովեցէք
զնա ուրախութեամբ։
Աւրհնեցէք զնա ի բանս քաղցունս, աւրհնեցէք զնա ի բարբառ լսելի։
Աւրհնեցէք զնա ի ձայն գոհութեան. ամենայն հոգիք աւրհնեցէք զՏէր։

Օրհնեցէ՛ք Աստծուն իր սրբարանում, օրհնեցէ՛ք նրան իր զօրութեան երկնային հաստատութեան մէջ։
Օրհնեցէ՛ք նրան իր զօրութեան մէջ,օրհնեցէ՛ք նրան իր անչափ մեծութեան մէջ։
Գովաբանեցէ՛ք նրան օրհնութեան ձայնով, գովաբանեցէ՛ք նրան սաղմոսով եւ օրհներգութեամբ։
Օրհնեցէ՛ք նրան ցնծութեամբ, գովաբանեցէ՛ք նրան ուրախութեամբ։
Օրհնեցէ՛ք նրան քաղցր խօսքերով, օրհնեցէ՛ք նրան լսելի բառերով, օրհնեցէ՛ք նրան գոհութեան ձայնով։
Բոլո՛ր հոգիներ, օրհնեցէ՛ք Տիրոջը։

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական