ԱՂՈԹՔ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԱՂՕԹՔ ՎԱՍՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑ

Անսկ՛իզբդ Աստված, սու՛րբդ սրբոց, 
որ Քո Միածին Որդուն առաքեցիր բժշկելու 
մեր հոգիների ու մարմինների ախտերը, 
առաքի՛ր Քո Սուրբ Հոգուն և մաքրիր Քո (անունը) ծառային/աղախնուն
և ազատի՛ր բոլոր մեղքերից, քանզի ողորմած ես և գթած: 
Եվ քեզ՝ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, 
Փառք հավիտյանս. ամեն:

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական