ԳԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂԻ ՍԱՂՄՈՍ

 Տե՛ր, քեզ հուսացի, չեմ ամաչի հավիտյան։
Փրկի՛ր ինձ ու ապրեցրո՛ւ քո արդարությամբ,
Քո ականջը խոնարհեցրո՛ւ ինձ և փրկի՛ր ինձ։
Ապավե՛ն եղիր ինձ համար և ամրապես հաստատի՛ր ինձ, Աստվա՛ծ,
Որովհետև իմ հույսն ու ապավենը դու ես։
Աստվա՛ծ իմ, փրկի՛ր ինձ մեղավորի ձեռքերից,
Անօրենի և անիրավի ձեռքերից։
 Քանզի դու ես իմ համբերությունը, Տե՛ր,
Տե՛ր, իմ հույսն ես մանկությունիցս ի վեր։
 Քեզ վստահեցի ես արգանդից,
Դու ես իմ ապավենը մորս որովայնից,
Քեզնից է իմ օգնությունը հանապազ։
 Ես ինչպե՜ս շատերի ծաղրանքը դարձա,
Իսկ դու իմ օգնականն ու զորացնողը եղար։
Թող գովաբանությամբ լցվի բերանս,
Որպեսզի շարունակ օրհնեմ քո փառքը
Եվ մեծ վայելչությունը։
 Ինձ մի՛ լքիր ծերության ժամանակ, Տե՛ր,
Ուժս պակասելու ժամանակ մի՛ թող ինձ։
 Իմ թշնամիները և նրանք, որ պաշարեցին հոգիս,
Խորհելով մեկտեղ, ասացին.
«Աստված լքեց նրան, հալածենք և բռնենք նրան,
Քանզի նրան փրկող չկա»։
 Աստվա՛ծ իմ, մի՛ հեռացիր ինձանից
Եվ ինձ օգնությա՛ն հասիր, Աստվա՜ծ։
 Թող ամաչեն ու ձախողվեն անձիս չարախոսողները,
Թող ամոթ ու պարսավանք կրեն ինձ չար կամեցողները։
Ես մշտապես պիտի հուսամ
Եվ ամեն բանի մեջ բազմացնեմ քո օրհնությունը։
Բերանս պիտի պատմի քո արդարությունը
Եվ ամեն օր՝ քո գովքը։
Ես մարդկային ճարտար դպրություն չգիտեմ.
 Ես պիտի մտնեմ Տիրոջ զորության ներքո
Եվ քո արդարությունը, Տե՜ր, միայն հիշեմ։
Աստվա՛ծ իմ, ինձ կրթեցիր իմ մանկությունից ի վեր,
Եվ հիմա էլ քո արդարությունը պիտի պատմեմ։
Մինչև ճերմակելն ու ծերանալը մի՛ լքիր ինձ, Աստվա՛ծ.
Մինչև ամեն եկող սերնդի պատմվեն գործերը բազկիդ։
Մինչև բարձունքներ են հասնում քո զորությունն ու արդարությունը։
 Նաև մեծագործություններդ.
Աստվա՛ծ, ո՞վ է քեզ նման։
Թեպետ բազում նեղություն
Եվ չարչարանքներ ցույց տվեցիր ինձ,
Դարձյալ մխիթարեցիր ինձ
Եվ երկրի խոր անդունդներից հանեցիր ինձ։
Հաճախ ցույց տվեցիր քո զորությունը,
Դարձյալ մխիթարեցիր ինձ
Եվ դարձյալ հանեցիր ինձ
Երկրի խոր անդունդներից։
 Եվ արդ, ես պիտի վկայեմ քո մասին
Սաղմոսների պատրաստությամբ,
Ճշմարի՛տ Աստված,
Սաղմոս պիտի երգեմ քեզ օրհնությամբ,
Սո՛ւրբդ Իսրայելի։
Երբ սաղմոս երգեմ քեզ, շրթունքներն իմ պիտի ցնծան
Եվ հոգիս, որ դու փրկեցիր։
 Լեզուս ևս պիտի միշտ խոսի քո արդարությունից։
Ժամանակին պիտի խայտառակվեն
Եվ ամոթահար լինեն իմ դեմ չար խորհողները։

Փառք Հորը եւ Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն
Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս. ամեն։


«ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ ԵՂԲԱՐՑ ՄԵՐՈՑ ԳԵՐԵԼՈՑ»

Լսել 70-րդ սաղմոսը Կանոնագլխային երգեցողությամբ
 այստեղ 

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական